Contoh Borang Maklumat Peribadi

Contoh Borang Maklumat Peribadi. Contoh notis bertulis oleh subjek data kepada pengguna data untuk memberhentikan atau tidak memulakan pemprosesan data peribadi subjek data. Sila isikan maklumat data peribadi tuan / puan di ruangan yang disediakan dalam jadual di bawah dan tandakan jika berkenaan.

15934067 lampiran2 aborangmaklumatgurupanitia from www.slideshare.net

Selepas membaca maklumat/keterangan perkara a dan b di atas, saya sepertimana nama dan nombor kad pengenalan yang tercatat di atas, amat jelas,. Jawa, kantonis, malayalam 17 status bumiputera* : Human resource management information system (hrmis) nota:

Maklumat Yang Bertanda ( * ) Adalah Maklumat Mandatori.

Contoh borang maklumat diri pekerja. Borang maklumat diri hrmis ini hendaklah dilengkapkan oleh setiap pegawai dan dijadikan dokumen rujukan untuk mengemaskini modul profil peribadi hrmis. Sila bawa bersama borang lengkap maklumat diri ini semasa sesi temuduga.

Borang Maklumat Peribadi Guru Bil Butir Peribadi 1 Nama:

Borang perisytiharan harta pemakluman hendaklah disertakan bersama dokumen sokongan! Blog cikgu abbas contoh borang maklumat guru fail rph rpt pk tahun 1 rpt bm tahun 3 rpt pk tahun 3. Borang maklumat guru peribadi 1.

Read >>  Contoh Cadangan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Kelab Futsal

Borang Maklumat Diri Human Resource Management Information System (Hrmis) Borang Maklumat Diri Human Resource Management Information System (Hrmis) Nota:

Sila isikan maklumat data peribadi tuan/puan di ruangan yang disediakan dalam jadual di bawah dan Bahagian yang mempunyai tanda (*) adalah mandatori. You are on page 1 of 1.

Blog Cikgu Abbas Contoh Borang Maklumat Guru Fail Rph Rpt Pk Tahun 1 Rpt Bm Tahun 3 Rpt Pk Tahun 3.

Sila isikan maklumat data peribadi tuan/puan di ruangan yang disediakan dalam jadual di bawah dan tandakan ( / ) jika berkenaan. Sebarang kesilapan boleh menyebabkan anda gagal untuk dihubungi. 8 alamat tempat tinggal sekarang 9 no.

Human Resource Management Information System (Hrmis) Nota:

Sulit & peribadi tel : Anggota hendaklah mengisi maklumat ini dengan tepat dan lengkap. Contoh borang rekod peribadi murid slideshare uses cookies to improve functionality and performance and to provide you with relevant advertising.