Nama Nama Planet Dalam Bahasa Melayu

Nama Nama Planet Dalam Bahasa Melayu. Nama adalah perkataan berupa sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk dan bahkan gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk mengenalpasti dan membezakan satu sama lain. Kami hanya menyemak penggunaan kata dan ayat dalam bahasa melayu.

Namanama Kelas dan namanama from cikgurelief.blogspot.com

Nama dapat dipakai untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik mahupun yang diberikan. Mercury / utarid / otaared. You can also bookmark this page with the url :

Jika Nama Planet Lain Diubah Kepada Bahasa Arab, Nama Dua Planet Ini Dikekalkan Kepada Nama.

Compared to all planets in the solar system jupiter is the largest one dibandingkan dengan planet lain dalam tata surya jupiter adalah yang paling besar 11. Mars / marikh / merrikh. Astronomi islam pada zaman pertengahan.

Venus / Zuhrah / Zuhra.

Utarid planet yang paling hampir dengan bumi digelarkan utarid dalam bahasa melayu, tetapi sebutannya dalam bahasa inggeris pula digelarkan 'mercury'. Earth / bumi / ard. Bulan (luna oleh rom, selene oleh greek), mercury (hermes), venus (aphrodite), matahari (sol oleh rom, helios oleh greek), mars (ares), jupiter (zeus) dan saturn (kronos).

Read >>  Percakapan Bahasa Melayu

Planet Yang Paling Hampir Dengan Bumi Digelarkan Utarid Dalam Bahasa Melayu, Tetapi Sebutannya Dalam Bahasa Inggeris Pula Digelarkan 'Mercury'.

Planet kedua terdekat dengan matahari. Sangat banyak, tak terhitung, tak ternilai, amat berharga orang terkenal: Merkurius = suisei (水星) | sui dari kanji air (水) dan sei dari kanji bintang (星) 2.

Kali Ini Kita Akan Membahas Daftar Lengkap Nama Planet Dalam Bahasa Inggris.

Mereka ibu bapa yang tinggal di malaysia atau yang boleh memahami. Apabila orang rom mempelajari astronomi greek, mereka menggunakan nama dewa rom. Terdapat lapan planet dalam sistem suria iaitu utarid, zuhrah, bumi, marikh, musytari, zuhal, uranus dan neptun.

You Can Also Bookmark This Page With The Url :

Dalam bahasa inggris, planet dibaca /ˈplanɪt/. Pada masa itu, terdapat tujuh 'planet' yang diketahui mengorbit bumi: Disebabkan itu, nama planet dalam bahasa melayu adalah tidak sama dengan nama planet dalam bahasa inggeris.