Pekeliling Waktu Bekerja Guru

Pekeliling Waktu Bekerja Guru. 3/67 pindaan 1982 = bil.11/07 3 guru penolong. Hal ini kerana guru kaunseling mempunyai kredit sesi kaunseling tertentu yang ditetapkan yang perlu diselesaikan setiap tahun.

Pekeliling Waktu Bekerja Guru Serta guru perpustakaan from fivelampsz.blogspot.com

Wbf diperuntukkan kepada pegawai perkhidmatan awam persekutuan yang sebelum ini mengguna pakai wbb. Pekeliling berkaitan guru bimbingan & kaunseling 1. Ada yang sikit, ada yang banyak.

Bilangan Waktu Mengajar Mengikut Pekeliling Bil.waktu Bil Jawatan/Tugas Gred Rujukan Pekeliling Mengajar 1 Guru Besar Dga32H/Dga34H Sekurangnya 5 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2007 2 Guru Besar Cemerlang Dga38Kup Sekurangnya 5 Pekeliling Pentadbiran Bil.

Saya pernah suarakan isu ini. Jika dilihat pada jadual ringkasan waktu mengajar guru mengikut pekeliling yang dinyatakan. Pekeliling waktu tidak mengajar (free period) guru di sekolah.

Perintah Am Bab G Waktu Bekerja Lebih Masa

Pekeliling waktu bekerja guru : Berikut disediakan jadual bagi menjadi rujukan kepada para guru melihat bilangan waktu mengajar dalam seminggu seperti yang disiarkan oleh kementerian mengikut pekeliling. Perintah am bab g5 tahun 1974 mengenai waktu bekerja dan lebih masa memperuntukkan bahawa semua pegawaiyang.

Kementerian Pendidikan Malaysia (Kpm) Menarik Perhatian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Seperti Yang Terkandung Dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5 Tahun 1977:

Surat pekeliling ikhtisas bil 25/98. Surat pekeliling kppm/5:22 jun 1998. Pekeliling waktu bekerja shift lertyi.

Read >>  Karangan Kepentingan Cukai Kepada Negara Sejarah Tingkatan 4

Diingatkan Bahawa Jadual Di Bawah Hanyalah Bertujuan Menjadi Rujukan Dan Pengetahuan.

Norma kerja guru bimbingan & kaunseling. Waktu kerja mereka yang biasa perlulah dituliskan dengan jelas pada bahagian atas kad itu dan disahkan oleh pegawai atasannya. Agihan waktu mengajar guru di sekolah ikut pekeliling.

(1) Waktu Persekolahan (2) Waktu Kokurikulum (3) Arahan Semasa.

Pekeliling perkhidmatanini bertujuan untuk melaksanakan keputusan kerajaan berkaitan dasar bekerja dari rumah (bdr) bagi pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Hanya satu perkara sahaja yang mengalami perubahan iaitu berdasarkan surat pekeliling perkhidmatan bilangan 9/2013, pemakaian seluar dibenarkan oleh kakitangan awam perempuan memandangkan pelbagai. Waktu bekerja fleksi (wbf) 7.