Teknik Plot Novel Pantai Kasih

Teknik Plot Novel Pantai Kasih. Novel ini menceritakan, raiha seorang doktor muda yang terpaksa melalui pelbagai bentuk cabaran sebelum berjaya menjadi doktor pakar bedah. Antara peristiwa yang mencetuskan saspens ialah peristiwa felicia landosi telah ditahan oleh seorang pemuda yang menyamar sebagai doktor di.

Teknik Plot Novel Pantai Kasih / Drama pendek novel from denidarius.blogspot.com

Pelbagai teknik plot digunakan pengarang untuk menjadikan jalan cerita novelnya lebih menarik. Teknik plot novel pantai kasih. Plot novel pantai kasih peristiwa dalam novel pantai kasih disusun secara kronologi.

。 Sinopsis, Tema, Persoalan, Watak Dan Perwatakan, Latar Masa, Latar Tempat, Latar Masyarakat, Teknik Plot, Nilai, Pengajaran Novel Pantai Kasih (K5):

Pemerian tentang latar belakang sister felicia latar belakang sister felicia dideskripsi menggunakan kaedah pemerian. Sinopsis, tema, persoalan, nilai, pengajaran, watak, perwatakan, plot, latar masa, latar tempat, latar masyarakat, teknik plot, teknik penulisan, gaya bahasa, soalan peperiksaan + skema jawapan, contoh soalan + jawapan : Perkembangan plot ini berdasarkan hukum sebab dan akibat.

Read >>  Contoh Isi Borang Dg 48

Teknik Plot Novel Pantai Kasih By Nur Julia.

Pantai kasih (azmah nordin) sinopsis: Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan tiga teknik plot yang terdapat dalam novel tersebut. Plot ialah susunan atau jalinan peristiwa dalam sesebuah cerita / cereka yang ingin disampaikan oleh seseorang pengarang.

Teknik Plot Saspens Dan Kejutan Digunakan Oleh Pengarang Dalam Novel Ini.

Teknik plot novel pantai kasih tanya cikgu bm bahasa melayu tinggi nilainya. Selain itu, turut disertakan adalah watak dan perwatakan, latar, plot, teknik penceritaan dan gaya bahasa sebagai rujukan. Sikap lebih mementingkan keuntungan syarikat digambarkan melalui watak doktor uwang yang tidak menghiraukan kesusahan pesakitnya unong asalkan berkemampuan mendapatkan rawatan.

Teknik Plot Merupakan Kaedah Yang Digunakan Oleh Pengarang Untuk Mengembangkan Plot Ceritanya Agar Menarik.

Konflik jiwa ini timbul apabila dia menerima manuskrip daripada see hwa yang merupakan hasil tulisan. Berdasarkan novel yang saya pelajari iaitu pantai kasih karya azmah nordin, terdapat peristiwa yang mencetuskan saspens. Ai ling diberikan perhatian yang istimewa oleh cikgu zam.

Untuk Kajian Sastera Tulen, Pembelajaran Gaya Bahasa Memang Sangat Diberi Penekanan.

Sinopsis, tema, persoalan, nilai, latar masa & pengajaran. Sinopsis pantai kasih bab 1. Raiha, seorang doktor pakar yang baharu menyertai pusat rawatan pantai kasih (prpk) menghadapai masa sukar apabila sentiasa terkenang peristiwa silam yang mengiringi perjalanan hidupnya.